Home Multi-Country Search About Admin Login
Quaternary
Neogene
Paleogene
Cretaceous
Jurassic
Triassic
Permian
Carboniferous
Devonian
Silurian
Ordovician
Cambrian
Cenozoic
Mesozoic
Paleozoic
Precambrian
Tectonic Features

For details, click on the formations below.

Donggangling Fm Liujiang Fm Wuzhishan Fm Wuzhishan Fm Liujiang Fm Rongxian (Ronghsian) Gubi Fm Wuzhishan Fm Rongxian (Ronghsian) Liujiang Fm Guilin Fm Etoucun Fm Dongcun Fm Changcun Fm Donggangling Fm Guche Fm Gupa Fm Yingtang Fm Baqi Fm Luofu Fm Mintang Fm Tangjiawan Fm Pingen Fm Nabiao Fm Tangding Fm Yilan Fm Yarang Fm Xiadong Fm Najiao Fm Moding Fm Xindu Fm Hexian Fm Qinzhou Fm Nagaoling Fm Lianhuashan Fm Yujiang (=Yukiang) Guitang Fm Huangjingshan Fm Dale Fm Guanqiao Fm Ertang Fm Shanglun Fm